Để chuẩn bị đón học sinh quay trở lại trường học, Đảng ủy - HĐND – UBND xã đã chỉ đạo các khối đoàn thể cùng với nhà trường và các bậc phụ huynh học sinh lao động, vệ sinh ...