Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhằm đánh giá tổng kết nhiệm kì 2015-2106 và phương hướng kế hoạch nhiệm kì 2016-2017 đồng thời bầu ban ...